کاوه یا اسکندر ....!؟

در مزار آبادِ شهرِ بی تَپش 

وایِ جغدی هم نمی آید به گوش

دردمندان ؛ بی خروش و بی فَغان

خشمناکان ؛ بی فَغان و بی خروش

آبهــا از آسیــاب افتــاده است 

دارها بَرچیده ... خونــها شسته اند 

جای رنج و خشم و عُصیان  بوته ها 

پشکُبنهای پلیدی رُسته اند

باز ما ماندیم و شهری بی تَپش

زان چه کَفتار است و گرگ و روبه است !!!

گاه می گویم ؛ فغانی بَرکشم 

باز می بینم ؛ صدایم کوته است!

آبها از آسیاب اُفتاده ... لیک 

باز ما ماندیم و خوانِ ؛ این و آن 

میهمانِ باده و اَفیون و بَنگ 

از عَطای دشمنان و دوستان

هرکه آمد... بار خود را بست و رفت 

ما همان ؛ بدبخت و خوار و بی نَصیب 

زان چه حاصل ؟ جز دروغ و جز دروغ ؟

زین چه حاصل ؟ جز فریب و جز فریب ؟

باز می گوینـــد : فــردایی دگــر 

صبــــر کن تا دیگــــری پیــــــدا شود 

کاوه ای پیـدا نخواهد شد ؛ ولی 

ای کـــاش 

اسکنــــدری پیــــــدا شود ؟؟!!

 

/ 25 نظر / 46 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آبی آسمونی

وقتي آمد تمام شده بودم چون جاي خاليش را سيگاري گرفته بود كه ذره ذره من و آرزوهايم را دود كرده بود... به خاكسترهايم دست نزن قولش را به باد داده ام.. ___$$$$$$$______$$$$$$$ __$$______$$$__$$$_____$$ _$$_________$$_$$________$ _$___________$$$_________$ _$__________$$_$$________$ _$$_________$$$$$_______$$ __$$_________$$$_______$$ ____$$________$_______$$ _____$$$_____________$$ _______$$__________$$ __________________$$ _________________$$ ________________$$ _______________$$ _______________$$ _______________$$$__$$ ________________$$_$$$ ________________$$$$$$ _________________$$$$$$ ______________$$$$$$$$$$ ســــــــــلام مـــــــن اومـــــدم خــــــوش اومــــــــدم[لبخند]

ت

09359966420

فاطمه

سلام خوشحال ميشم به وبلاگم سربزنيد و لينكم كنيد!!!!!!!!!!!ممنون![لبخند][قلب][گل]

م.ر.ك

سلام به روزم ومنتظر حضور شما سپاس كه مى آئى

راز

سلام عزیز خیلی زیبا بود . میشه شعرات یکم امیدوارانه تر باشه لطفا [خنده][گل]

سكوت

سلام دوست من به روز م با احترام منتظر حضور دوست داشتني و نظرات شما هستم